Pompy ciepła (HP) – Szczecin

Zastanawiając się nad potencjalnym źródłem ciepła dla nowego budynku, warto rozważyć wydajną i praktyczną opcję, jaką jest pompa ciepła. Rozwiązanie to sprawdza się w każdych warunkach, bez względu na aktualną porę roku. Instalacje z pompą ciepła zimą ogrzewają pomieszczenia, latem natomiast pełnią funkcję klimatyzacji. Montaż pompy ciepła może być też przeprowadzony w obiektach już istniejących w ramach modernizacji.

Jako firma zajmująca się systemami ogrzewania i odnawialnymi źródłami energii (OZE), mamy na koncie wiele realizacji. Obszarem działania firmy SEBTECH jest Szczecin i okolice. Nasz wykwalifikowany zespół zna się na rzeczy. Zadbamy o każdy szczegół, a efektem naszej pracy będą późniejsze oszczędności.

Ogrzewanie pompą ciepła – jak to działa?

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego lub innego rozwiązania, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Jeśli nie znajdziesz tu wszystkich odpowiedzi na Twoje pytania, skontaktuj się z nami!

Pompa ciepła – co to?

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym pobierającym energię cieplną zgromadzoną w gruncie, powietrzu i wodzie. Instalacja wykorzystuje typowe przemiany fizyczne: sprężanie, skraplanie i rozprężanie.

Pompa ciepła – budowa

Pompa ciepła składa się z czterech podstawowych elementów. Należą do nich:

 • parownik – wymiennik odbierający ciepło z gruntu, wody lub powietrza;
 • sprężarka – urządzenie sprężające gaz;
 • skraplacz – wymiennik oddający ciepło do wnętrza domu;
 • zawór rozprężny – element, którego zadaniem jest rozprężanie gazu.

Pompa ciepła – zasada działania

Poszczególne elementy urządzenia tworzą zamknięty układ, w którym krąży ekologiczny czynnik roboczy, podlegający ciągłym przemianom z postaci ciekłej w gazową i odwrotnie. W efekcie następuje przepływ energii cieplnej ze źródła dolnego do górnego.

 1. W parowniku czynnik chłodniczy odparowuje, pobierając ciepło z otoczenia wymiennika (dolne źródło ciepła).
 2. Czynnik w postaci gazowej trafia do sprężarki, gdzie zmniejszenie objętości gazu wywołuje nagły wzrost jego temperatury.
 3. Gorący gaz kierowany jest do skraplacza, w którym ulega ochłodzeniu (i skropleniu), oddając ciepło do pomieszczenia (górne źródło ciepła).
 4. Ciecz przemieszcza się systemem rurek do zaworu rozprężnego. Tam ciśnienie zostaje zmniejszone, a więc i temperatura spada.
 5. Czynnik w postaci ciekłej ponownie trafia do parownika i cały cykl się powtarza.

Dolnym źródłem ciepła może być grunt (w którym umieszcza się kolektory spiralne, płaskie lub sondy), woda, powietrze oraz np. ścieki.

Górnym źródłem ciepła jest instalacja grzewcza. Cały układ potrzebuje do pracy niewielkiej ilości energii elektrycznej, która będzie zasilać sprężarkę.

Montaż pomp ciepła – rodzaje systemów

Warto wiedzieć, że choć ogólna zasada działania jest podobna, wyróżnia się trzy podstawowe typu urządzeń. Każdego dnia przeprowadzamy montaż pomp ciepła, uwzględniający te różnice oraz specyficzne wymagania każdej instalacji.

Pompy ciepła dzielą się na urządzenia typu:

 • woda-woda,
 • powietrze-woda,
 • solanka-woda.

Zasadniczo wszystkie rodzaje działają podobnie w obiegu górnego źródła (czyli w instalacji centralnego ogrzewania). W każdym typie instalacji medium grzewczym w górnym źródle jest woda. Różnica objawia się w medium dolnego źródła (czyli w obiegu dostarczającym energię do pompy).

Najpopularniejszym typem urządzeń są pompy solanka-woda.

Pompy ciepła typu woda-woda

Dolnym źródłem ciepła są podziemne cieki wodne.

Pompa pobiera wodę z jednej studni i zrzuca do drugiej. Konieczny jest więc dostęp do cieków podwodnych o odpowiedniej wydajności (pompa o mocy 8 kW przepompowuje około 2 m3 wody na godzinę). Ważne jest też to, że wydajność cieku nie może ulec zmianie w okresie eksploatacji pompy (czyli na przestrzeni 25-30 lat). Rozwiązanie to nie jest najlepszą opcją. Elementy pompy wskutek przepływu zmineralizowanej wody będą bowiem ulegać korozji, co z czasem doprowadzi do uszkodzenia podzespołów.

Pompy ciepła typu powietrze-woda

Dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne.

Dla urządzeń tego typu optymalnymi warunkami na zewnątrz jest temperatura powietrza powyżej -5°C. W takiej sytuacji w obiegu centralnego ogrzewania jest możliwe (i bardzo efektywne) osiągnięcie temperatury na poziomie 35°C.

Jeśli jednak temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5°C, sprawność pompy gwałtownie się obniża. Uzyskanie wartości 35°C w obiegu centralnego ogrzewania wciąż jest możliwe, ale teraz jest to znacznie mniej efektywne. Wskaźnik COP (współczynnik wydajności chłodniczej), który określa stosunek energii uzyskanej z dolnego źródła do energii elektrycznej potrzebnej do jej uzyskania, spada. Grzanie odbywa się wówczas głównie z wykorzystaniem prądu, co znacznie wpływa na koszty eksploatacji.

Opcja ta ma wiele zalet i sprawdza się w określonych okolicznościach, ale z powodu niskiej sprawności w czasie mrozów naszym Klientom najczęściej polecamy kolejne rozwiązanie.

Pompy ciepła typu solanka-woda (lub glikol-woda)

Dolnym źródłem ciepła jest energia słoneczna skumulowana w gruncie.

Jest to najbardziej efektywny rodzaj pomp ciepła. Wykorzystuje on wymienniki ciepła, które z kolei dzielą się na pionowe i poziome.

 • Wymienniki pionowe – w odwiercie o głębokości do 150 m umieszcza się sondę (rurę z tworzywa w kształcie długiej i wąskiej litery “U”). Instalacja dla domu jednorodzinnego wymaga wykonania dwóch lub trzech takich odwiertów.
 • Wymienniki poziome (kolektory) – na głębokości 1,5 m układane są pętle z rury wykonanej z tworzywa sztucznego. Długość takiej pętli wynosi maksymalnie 125-150 m. Pompa typu solanka-woda wykorzystuje fakt, że temperatura gruntu na głębokości poniżej 1,5 m jest w przybliżeniu stała i wynosi 7-8°C. W efekcie możliwe jest osiągnięcie temperatury krążącego czynnika (najczęściej roztworu glikolu) na poziomie około 4°, co dla pompy jest bardzo efektywne. W trakcie sprężania temperatura czynnika jest podnoszona do 35°C przy znakomitej wydajności COP na poziomie 4,0. Pompy ciepła z solanką są najbardziej stabilnymi urządzeniami, wykorzystującymi energię odnawialną dla celów grzewczych. Zachęcamy do łączenia systemu tego typu z instalacją centralnego ogrzewania podłogowego.

Podłączenie pompy ciepła – o czym trzeba pamiętać?

Zapoznaj się z naszymi zaleceniami.

Informacje dotyczące instalacji górnego źródła ciepła

Pompy ciepła to urządzenia pracujące najefektywniej na tzw. niskim parametrze (czyli na niskiej temperaturze czynnika w obiegu centralnego ogrzewania). Za taki uważa się temperaturę czynnika do 35°C. W takim trybie pracy współczynnik COP pompy jest najwyższy. Pompa jest w stanie podnieść temperaturę czynnika do większej wartości (nawet 55°C), wówczas jednak współczynnik COP znacząco spada.

Z tego powodu z pompą najlepiej współpracują niskotemperaturowe systemy ogrzewania. Do takich instalacji należą:

 • systemy ogrzewania płaszczyznowego (podłogowe, ścienne i sufitowe);
 • niektóre systemy ogrzewania grzejnikowego.

Warto pamiętać o tym, że w tradycyjnych instalacjach dobór grzejników zwykle odbywa się z uwzględnieniem reguły 70/50, co oznacza, że temperatura zasilania wychodząca z urządzenia grzewczego wynosi 70°C, natomiast temperatura czynnika wracającego do urządzenia to 50°C.

Dlaczego odradzamy łączenie pompy ciepła z tradycyjnymi grzejnikami?

Aby instalacja tradycyjna dobrze współpracowała z pompą ciepła, należałoby przeliczyć moc (a zatem i wielkość) grzejników na parametry 35/28 (temperatura wychodząca: 35°C, powracająca: 28°C). W praktyce oznacza to radykalne powiększenie mocy grzejników. Trzeba się więc liczyć z grubymi (3 panele) i dużymi grzejnikami wiszącymi na ścianach.

Jako profesjonaliści, w kontekście współpracy z pompą ciepła zawsze będziemy rekomendować płaszczyznowe instalacje centralnego ogrzewania. Ciekawą opcją jest dodanie do takiego systemu kilku grzejników drabinkowych w łazienkach. Nie będą one grzały zbyt mocno, ale też nie ma takiej potrzeby. Doskonale jednak spełnią funkcję suszarki.

Informacje dotyczące dolnego źródła ciepła

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, zdecydowanie polecamy pionowe odwierty o określonej głębokości. To bardzo stabilne i wydajne rozwiązanie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że źle dobrane dolne źródło pompy ciepła zimą zamarznie i w związku z tym nie będzie wydajnie pracować. W tym przypadku nie ma miejsca na kompromisy. Tylko współpraca ze sprawdzonym wykonawcą gwarantuje późniejszy spokój ducha i niższe koszty eksploatacji.

Montaż pomp ciepła Szczecin – dlaczego warto nas wybrać?

W trakcie realizacji inwestycji budowlanej są momenty, kiedy można z czegoś zrezygnować dla większych oszczędności. Są też takie, w których żadne ustępstwa nie powinny mieć miejsca. Montaż pompy oraz instalacji centralnego ogrzewania należy do drugiej grupy.

Instalacja centralnego ogrzewania jest jedną z najważniejszych w domu. Zwłaszcza jeśli mówimy o ogrzewaniu podłogowym, które wymaga dokładności zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji. O ile błędy w instalacji grzejnikowej można naprawić (np. wymieniając grzejnik na większy), o tyle w przypadku instalacji ogrzewania płaszczyznowego niedopatrzenia i błędy są niemożliwe do korekty.

Co powinien uwzględniać projekt?

Jasne jest, że najważniejszy jest tu projekt i ścisły reżim wykonawczy. Projekt powinien uwzględniać rzeczywiste parametry budynku (technologię i materiały izolacji: ścian, posadzek, poddasza), współczynnik przenikania ciepła przez okna, stopień nasłonecznienia, główne kierunki wiatru w zimie oraz oczekiwaną przez użytkowników temperaturę.

Moc pompy ciepła (samego urządzenia oraz parametrów dolnego źródła) powinna być dostosowana do pozostałych instalacji, a zwłaszcza do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji). Projektant dokładnie wylicza zapotrzebowanie na ciepło dla każdego pomieszczenia. Obliczenia te pomagają nam dobrać długość i sposób ułożenia instalacji ogrzewania podłogowego w każdym pomieszczeniu.

Każda instalacja grzewcza z pompą ciepła powinna być realizowana na podstawie projektu inżynierskiego!

W przypadku elementów zalewanych posadzką stosujemy zasadę – zero kompromisów. Wybieramy najwyższej jakości materiały (których producenci zagwarantują np. brak przeciekania na łączeniach przez długie lata), a nasz wykwalifikowany zespół instalatorów korzysta z najlepszych technologii dostępnych obecnie na rynku.

SEBTECH – pompy ciepła Szczecin. Profesjonalizm na wyciągnięcie ręki.