Płukanie instalacji grzewczych i sanitarnych

Płukanieczyszczenie instalacji c.o.– zalety:

  • odkażanie instalacji wody pitnej – wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem higienicznym,
  • usuwanie zaszlamienia i czyszczenie systemu grzewczego w systemach ogrzewania podłogowego i grzejnikach – wpływa na oszczędność energii,
  • udrażnianie i przepłukiwanie pozostałości materiałów budowlanych przed pierwszym uruchomieniem instalacji – polecane po zakończeniu budowy lub remontu domu czy mieszkania.

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania czyszczenie instalacji sanitarnych – zastosowanie:

  • płukanie instalacji ogrzewania podłogowego i grzejnikowych silną mieszaniną wody i powietrza w celu usunięcia szlamu i innych osadów (tylko 3 mm zanieczyszczeń na ściankach rury to spadek wydajności cieplnej o ok. 20%),
  • płukanie instalacji wody pitnej mieszaniną wody i powietrza zgodnie z normą EN 806-4:2010 / DIN 1988-2 (wymagane na terenie całej UE),
  • płukanie instalacji c.o. w przemyśle spożywczym, przetwórczym chemicznym, a także systemów pojenia w hodowli za pomocą mieszaniny wody i powietrza.

Dlaczego płukanieczyszczenie instalacji c.o. oraz instalacji sanitarnych jest takie ważne?

Szlam i osad odkładający się w układach ma ogromny wpływ na efektywność instalacji. Z naszego doświadczenia wiemy, że zanieczyszczona instalacja to nawet 20% spadek wydajności takiej instalacji (w skrajnych przypadkach nawet 30% spadek wydajności).

Skąd biorą się zanieczyszczenia?

Przepływająca w różnorodnych instalacjach woda, stale zmieniająca swoją temperaturę i ciśnienie, to jeden z wielu czynników odkładania się w układach niepożądanych czynników. Mimo zastosowania wielu zabezpieczeń przeciwosadowych instalacje ulegają zaszlamieniu, dlatego należy je systematycznie płukać. Również producenci systemów ogrzewania zalecają regularne czyszczenie instalacji.

Pomimo że obecnie montowane instalacje wykonywane są z przewodów odpornych na korozję, to jednak wielość zastosowanych materiałów i warunki podwyższonej temperatury ich pracy sprzyjają powstawaniu w nich zjawisk korozji, szczególnie korozji elektrochemicznej. Niebagatelną rolę odgrywa także niekontrolowany rozwój mikroflory i mikrofauny w instalacjach ogrzewczych, która może powodować korozję na drodze biochemicznej.

Płukanie wodą wraz z odpowiednio podanym w czasie sprężonym powietrzem, efektywnie zrywa osad i szlam z rur, przywracając sprawność instalacji – sprawność instalacji po czyszczeniu jest niemal identyczna jak jej sprawność przy pierwszym uruchomieniu.

Etapy czyszczenia instalacji:

etap 1 – płukanie wodą ze sprężonym powietrzem,

etap 2 – płukanie chemiczne na zamkniętym obiegu,

etap 3 – odpowietrzanie instalacji.

Jak często powinno się wykonywać czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania?

Po wybudowaniu własnego domu i wyposażeniu go w instalacje wykonane z nowoczesnych materiałów, z zastosowaniem najnowszych technologii i urządzeń, właściciele często zapominają, że nawet te najnowsze instalacje trzeba regularnie konserwować i świadomie eksploatować. Instalacje grzewcze to obiekt techniczny, który będzie długo i niezawodnie nam służył, o ile będziemy go w trakcie eksploatacji konserwowali i przestrzegali terminów koniecznych przeglądów technicznych.

Na zachodzie Europy czyszczenie ogrzewania podłogowego lub instalacji wykonywane jest co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi specjalistów.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uruchomiliśmy dodatkową usługę: płukanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji sanitarnych w Szczecinie i okolicy. Zapraszamy do współpracy.