Ogrzewanie podłogowe

Wykorzystanie nowoczesnych źródeł energii, kotłów o wysokiej sprawności wymaga zastosowania nowoczesnych przekaźników ciepła. Takim bez wątpienia jest niskotemperaturowy, akumulacyjny system ogrzewania podłogowego. Jest to idealne rozwiązanie dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Ogrzewanie podłogowe bardzo dobrze współpracuje też z coraz popularniejszymi pompami ciepła.

Ogrzewanie podłogowe jest często uznawane za najbardziej komfortowe ogrzewanie. Zapewnia użytkownikom stałą temperaturę w mieszkaniu, zachowując odpowiedni mikroklimat i stałą wilgotność. Powoduje też mniejsze unoszenie pyłów, kurzu i innych zanieczyszczeń, nie sprzyja również rozwojowi roztoczy. Zmniejsza to ryzyko podrażnień śluzówki oczu, nosa i gardła.

Właściwy komfort cieplny

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu, temperatura podłogi powinna wynosić 21°C. Wyjątkiem jest łazienka, w której wartość ta może wynosić nawet do 33°C.

Model komfortu cieplnego został stworzony przez Povl Ole Fangera. Jako postulat, przyjął on konieczność zapewnienia równowagi cieplnej pomiędzy człowiekiem przebywającym w pomieszczeniem a otoczeniem.

Równowaga cieplna zależy od:

 • wydatków energetycznych organizmu,
 • oporu cieplnego odzieży,
 • temperatury powietrza,
 • średniej temperatury promieniowania przegród pomieszczenia,
 • wilgotności względnej powietrza,
 • prędkości przepływu powietrza.

Co w takim razie charakteryzuje dobre ogrzewanie?

 • dobre ogrzewanie, to takie ogrzewanie, które zapewnia komfort cieplny,
 • jest trwałe, niezawodne i ekonomiczne,
 • wykorzystuje nowoczesne rozwiązania ogrzewania budynku,
 • koszty eksploatacji są niższe niż przy użyciu tradycyjnego ogrzewania,
 • sterowanie ogrzewaniem nie sprawia problemów, a konserwacja jest prosta dla wszystkich
 • nie zajmuje dużej powierzchni i zachowana zostaje estetyka pomieszczeń.

Takie właśnie jest ogrzewanie podłogowe.

Trwałość i użytkowanie ogrzewania podłogowego

50 lat – na tyle ocenia się trwałość prawidłowo wykonanej podłogi grzejnej z zatopionymi przewodami. By zapewnić tak długi czas eksploatacji takiej podłogi, do jej budowy wykorzystane muszą być materiały wysokiej jakości, a system ogrzewania musi być sprawny i zabezpieczony przed przegrzaniem.

Pomimo, że wykonanie ogrzewania podłogowego uważa się za proste, zaleca się jego wykonanie powierzać firmom z doświadczeniem. Tylko przeszkolona osoba z odpowiednimi kwalifikacjami zapewni wysoką trwałość takiej instalacji. Dla ogrzewania wodnego wymagane jest okresowe sprawdzanie temperatury wody zasilającej poszczególne obiegi. Należy przestrzegać dopuszczalnych obciążeń podłogi grzejnej, aby nie powstały pęknięcia.

Kolejną, istotną zaletą ogrzewania podłogowego wodnego, jest możliwość wykorzystania go jako systemu chłodzenia podłogowego. Jest ono ciche, estetyczne i ma prawidłowy rozkład temperatury.

Ograniczenia związane w ogrzewaniem podłogowym

Mimo wielu zalet, system ogrzewania podłogowego narzuca pewne ograniczenia:

 • wyższy koszt instalacji – w porównaniu z tradycyjną instalacją grzejnikową o 30-40%,
 • ograniczenie wydajności cieplnej – nie jest pokrywane całkowite zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń o dużych stratach cieplnych (80 W/m²),
 • większa bezwładność cieplna – opóźnienie reakcji na sterowanie w stosunku do ogrzewania tradycyjnego,
 • ograniczenie w stosowaniu wykładzin – zależy to od przewodnictwa cieplnego wykładzin,
 • ogrzewanie musi być przewidziane na etapie projektu domu, brak możliwości zmiany powierzchni grzejnej,
 • wyższy koszt naprawy uszkodzonych przewodów.

Najważniejsze zasady użytkowania instalacji ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe będzie działało wydajnie, jeśli będziemy przestrzegać poniższych zasad:

 • instalacja musi być szczelna,
 • system musi być zamknięty, zabezpieczony przeponowymi naczyniami wzbiorczymi,
 • nie można opróżniać wody z instalacji,
 • maksymalna temperatura wody nie może przekroczyć 55°C,
 • maksymalne ciśnienie nie może przekroczyć wartości określonej w świadectwie dopuszczenia do stosowania najsłabszego elementu instalacji,
 • odpowietrzanie powinno odbywać się za pomocą indywidualnych odpowietrzników,
 • przewody prowadzące wodę grzejną muszą być właściwej jakości – przewody z tworzyw sztucznych powinny mieć zabezpieczenie antydyfuzyjne.

Polecamy!

Ogrzewanie podłogowe w Szczecinie jest rozwiązaniem coraz częściej polecanym i coraz chętniej stosowanym. Oprócz zalet związanych z komfortem w pomieszczeniach, na jego popularność wpływa także coraz częstsze stosowanie niskotemperaturowych źródeł ciepła. Ogrzewanie podłogowe w takim przypadku to idealne rozwiązanie, pozwala bowiem ogrzewać taniej i efektywniej.