Instalacje centralnego ogrzewania

Obecnie coraz częściej stosuje się ogrzewanie pompowe, w tym rozdzielaczowe i podłogowe. Oczywiście nadal korzysta się z ogrzewania grawitacyjnego. Jaki mamy wybór instalacji c.o.? Jaką wybrać?

Centralne ogrzewanie grawitacyjne

Stara metoda wymuszania przepływu wody w instalacji, która działa bez udziału energii elektrycznej. Wodne ogrzewanie grawitacyjne wykorzystuje zjawisko unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.

Ogrzewanie tradycyjne (grawitacyjne) stosuje się najczęściej w małych instalacjach, w których kocioł opalany jest paliwem stałym (węgiel, koks). Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane w rejonach Polski narażonych na dłuższe przerwy w dopływie prądu, ponieważ stosując ogrzewanie pompowe, brak prądu oznacza wyłączenie ogrzewania, a co za tym idzie, wyziębienie domu.

Instalacja grawitacyjna centralnego ogrzewania

Pozioma odległość źródła ciepła od pionu również ma znaczenie przy wyborze instalacji. Zaleca się stosowanie ogrzewania tradycyjnego (grawitacyjnego) w budynkach, w których pozioma odległość źródła ciepła od najdalszego pionu wynosi mniej niż 25 m, natomiast różnica wysokości między środkiem kotła a najniżej położonym grzejnikiem wynosi od 2 do 3 metrów. Przedstawione ograniczenia wynikają z powodów ekonomicznych – po przekroczeniu tych wartości instalacja centralnego ogrzewania staje się bardzo droga ze względu na konieczność zastosowania rur o dużej średnicy. Generalnie w ogrzewaniu grawitacyjnym rury mają średnice kilkakrotnie większe niż przy zastosowaniu instalacji z pompą. Spowodowane jest to oporami, jakie woda musi pokonać w rurach – większa średnica rur to mniejsze opory.

Duże znaczenie w centralnym ogrzewaniu grawitacyjnym ma wysokość, na jakiej umieszczone są grzejniki – te grzejniki, które muszą być umieszczone na tym samym poziomie co kocioł albo niżej, często nie grzeją.

Instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie pompowe

Nowoczesna metoda ogrzewania, w której do wymuszania ruchu wody w instalacji wykorzystywana jest pompa obiegowa. Jest to obecnie najczęściej stosowane rozwiązanie w instalacjach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych.

Zastosowana pompa pomaga pokonywać duże opory hydrauliczne powstające przy przepływie wody w rurach, dzięki czemu można stosować rury o dużo mniejszych średnicach niż w opisanym wyżej ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe nie mają ograniczeń związanych z ich wielkością i rozległością.

Instalacja centralnego ogrzewania – sposoby rozprowadzenia gorącej wody

Istnieją dwa sposoby prowadzenia rur:

  • system dwururowy,
  • system jednorurowy.

Najczęściej stosowanym systemem prowadzenia rur jest system dwururowy. W tym systemie każdy grzejnik podłączony jest indywidualnie do pionów zasilającego i powrotnego, a to zapewnia podobną temperaturę na dopływie do poszczególnych grzejników. Regulacja temperatury grzejnika odbywa się za pomocą zaworu regulacyjnego umieszczonego przy nim. Instalacje dwururowe mogą być z rozdziałem górnym lub dolnym.

Drugi system prowadzenia rur, system jednorurowy, to najtańszy i najprostszy rodzaj instalacji. Woda grzewcza przepływa po kolei przez wszystkie grzejniki, które są ze sobą połączone szeregowo.

W instalacjach jednorurowych przewody mogą być prowadzone zarówno pionowo i poziomo. W pionowym prowadzeniu przewodów można zastosować rozdział górny lub dolny. W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się instalacje jednorurowe z poziomym prowadzeniem przewodów.

Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości miejscowej regulacji wydajności poszczególnych grzejników. W większych obiektach można zastosować ten rodzaj ogrzewania, ale z kilkoma obwodami grzejnymi, gdzie każdy obwód – sterowany osobnym termostatem – zasila jedną część obiektu.

Często wymieniane wady tego systemu (w stosunku do ogrzewania dwururowego) to wpływ wyłączenia jednego grzejnika na działanie pozostałych grzejników w układzie oraz konieczność zastosowania grzejników o większej powierzchni, co zwiększa koszty inwestycyjne.

Instalacja systemu dwururowego dzieli się jeszcze na dwie kategorie:

  • instalacja c.o. z rozdziałem dolnym,
  • instalacja c.o. z rozdziałem poziomym.

Instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie podłogowe

Bardzo popularny i energooszczędny system ogrzewania. W systemie ogrzewania podłogowego przewody, którymi płynie ogrzana woda, oddają ciepło do pomieszczenia równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury układane są w meander lub spiralnie.

Dlaczego ogrzewanie podłogowe uznawane jest za energooszczędne? Temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu możemy obniżyć o 2-3°C, nie zmniejszając komfortu cieplnego, oszczędzając jednocześnie około 10-15% energii cieplnej. Więcej na temat ogrzewania podłogowego i komfortu cieplnego można przeczytać na stronie Ogrzewanie podłogowe.